Cnr Bilişim, Kurumsal Sosyal Sorumluluğu bir kalite kriteri olarak görmektedir. Bu anlamda misyon, vizyon ve hedefleriyle örtüşen bir uygulama benimsemektedir.

Cnr Bilişim; toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik kaygılarını, kendi isteğiyle faaliyetlerinin ve kamuoyu ile ilişkilerinin bir parçası haline getirmiş bir firma olarak bu bilinçle kararlar almaktadır. Bilişim sektöründeki hizmet anlayışına kattığı kalıcı çözümler gibi; eğitim, sanat, kültür, spor, çevre, finans dahili ortaklıklar, iş ilişkileri, sponsorluklar, insan hakları, hizmet kalitesi gibi pek çok alanda da duyarlı davranarak kendi varlıklarına ve karlılığına zarar vermeden topluma karşı olan sorumluklarını yerine getirmektedir.

Cnr Bilişim olarak paydaşlarımızın beklentilerini tüm iş yapış süreçlerimize yansıttığımız gibi desteklediğimiz sosyal sorumluluk ve sponsorluklar projelerimizi de bu beklentiler doğrultusunda oluşturuyoruz.